Tuesday, June 26, 2012

Pesanan Sinikal

Mungkin saya agak sinikal.

Tapi susah untuk saya percaya yang ahli politik itu jujur.

Jadi, jangan terlalu menaruh banyak harapan untuk orang baru itu.

Mungkin dia simbol kepada perubahan yang sangat-sangat diharapkan.

Tetapi berjaga-jagalah kita semua.

Dia masih manusia.

Sejarah menunjukkan, selepas satu-satu revolusi, masih lagi pemimpin baru yang dipilih tidak seperti diharapkan.

Jadi bergembiralah, tapi ingat, ini hanya permulaan.

jangan terlalu taksub.

Masalah belum selesai.

Kerana Tuhan tidak membantu mengubah nasib sesuatu bangsa melainkan mereka berusaha mengubah diri mereka sendiri.

No comments: